Rok Producentów Dla Nauki


To już rok od kiedy w grupie producentów czynimy technikę przyjazną dla nauki. Przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowej pracy i przedstawienie dalszych planów. 7 producentów z misją, 4 uczelnie techniczne z praktycznym zapleczem oraz tysiące studentów, którzy w ramach akcji PDN otrzymali stanowisko pomiarowe. Mogą oni teraz analizować, badać, porównywać - a wszystko to dzięki współpracy firm Belimo, Dora-Metal, ebmpapst, Ekozefir, Heatex, Produal oraz Sulitech.

 

Do chwili obecnej stanowiska pomiarowe zainstalowane zostały na Politechnice Łódzkiej, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Poznańskiej i Akademii Górniczo – Hutniczej. Czy na tym koniec? Nie, ponieważ już dziś trwają rozmowy z kolejnymi uczelniami, m.in. z. Zachodniopomorskim Uniwersytetem  Technologicznym w Szczecinie, Politechniką Białostocką  oraz Śląską.

 

Początkowo akcja skupiała się wyłącznie na udostępnieniu urządzeń do badań, jednak z biegiem czasu zauważyliśmy potrzebę rozwinięcia inicjatywy. Aktualnie jesteśmy w trakcie wdrażania dodatkowego wsparcia merytorycznego w postaci wykładów tematycznych oraz systemu praktyk.

 

Chcielibyśmy podziękować firmom współpracującym, uczelniom, studentom oraz partnerom medialnym za ich wkład w rozwój idei Producentów Dla Nauki. Tym samym zapraszamy do współpracy nowych partnerów chcących wspierać tę inicjatywę.