Zapraszamy do składania ofert w programie "Voucher Badawczy"


W związku z realizacją programu "Voucher Badawczy" zapraszamy do składania ofert na zakup  usługi polegającej na opracowaniu opracowaniu innowacyjnego sterownika  do central wentylacyjnych i technologii jego produkcji.

Szczegóły zamówienia znajdują się poniżej w załącznikach.

Oferta powinna być sporządzona na wzorze ofert i opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta może być przesłana:

· za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:       ola@ekozefir.pl

· za pośrednictwem poczty standardowej, kurierem lub osobiście na adres: Ekoklimax – Projekt Spółka Jawna Z.Chilewski, J.Czerwiński, ul. Podolska 13, 85-055 Bydgoszcz

Termin składania ofert upływa w dniu:  27.03.2014r.  o godzinie 9.00

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty