Programator czasowy w sterowniku Ekotouch!


Wprowadziliśmy zmiany w dotykowym sterowniku Ekotouch. Poza drobnymi poprawkami w funkcjonalności oraz małymi korekcjami grafik, dodano programator czasowy oraz zapis historii ustawień. Każdy posiadacz Ekotoucha w starszej wersji może przeprogramować ten sterownik w każdym z naszych oddziałów.

Programator czasowy

Nowa wersja sterownika v1.04 została wzbogacona przede wszystkim o programator czasowy. Od teraz posiadając nawet najprostszy z naszych sterowników – Ekozefir Standard można zaprogramować centralę w zależności od czasu i dni tygodnia. Nowa funkcjonalność umożliwia:

  • sterowanie za pomocą zegara centrale zarówno ze sterownikami Standard jak i Digital
  • ustawienie do 10 punktów przełączających na każdy dzień tygodnia (możliwość włączania i wyłączania potrzebnych punktów możliwość kopiowania dni np. od poniedziałku do piątku)
  • ustawienie 10 wyjątków na dzień w roku (np. na święta, jeśli np. 25 grudnia wypadnie we wtorek, to przy przypisanym wyjątku parametry będą się zmieniać wg ustawień na ten dzień, a nie ustawień na wtorek). Każdy z wyjątków również ma do 10 punktów przełączających.
  • ustawienie programatora czasowego indywidualnie dla każdej centrali podłączonej do EkoToucha.
  • kopiowanie ustawień programatora na inne centrale (o takim samy sterowaniu, czyli Standard -> Standard, Digital-E -> Digital-E, Digital-O -> Digital-O).

Historia ustawień

W nowej wersji zapisywana jest historia ustawień parametrów pracy podłączonych do Ekotoucha central. Zapis odbywa się co 30 sekund i przechowywany jest w pamięci przez rok. Dzięki temu możliwa jest późniejsza diagnoza przyczyn niewłaściwej pracy centrali.