FAQ


Pytania odnośnie central wentylacyjnych Ekozefir

Zasady utrzymania gwarancji.
Wymogiem utrzymania gwarancji przez klienta jest montaż centrali przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego (APS), oraz minimum 2 razy w roku przegląd centrali przez APSa.
Czym się różnią centrale SP/SPE, KP/KPE, UP/UPE?
Klucz, wg którego nazywane są serie central Ekozefir, opisany jest w katalogach oraz w cenniku. W tym przypadku centrale SP/SPE to centrale przystosowane do pracy w pozycji płaskiej (podwieszane, lub leżące na podłodze), z króćcami po bokach centrali. Centrale KP/KPE, to centrale stojące lub naścienne, przystosowane do pracy w pozycji pionowej oraz z króćcami po bokach centrali. Centrale UP/UPE, podobnie jak KP/KPE, to centrale stojące lub naścienne, przystosowane do pracy w pozycji pionowej, ale ze wszystkimi króćcami skierowanymi do góry. Ważnym elementem w nazwie serii jest ostatnia literka E, która oznacza, że centrala posiada wentylatory EC (z elektroniczną komutacją), na dzień dzisiejszy najnowocześniejsze wentylatory na świecie. Dlatego serie SP/KP/UP posiadają wentylatory konwencjonalne, natomiast wentylatory SPE/KPE/UPE posiadają wentylatory EC.
Czy podane ceny w cenniku zawierają jakieś sterowanie?
Przy każdej serii central w cenniku podane są ikonki informacyjne, m. in. ikonki oznaczające sterowanie centrali. Może to być sterownik Standard, Digital-E, Digital-O lub MiniMax. Każda centrala z odzyskiem ciepła oraz centrale nawiewne, w cenie podstawowej posiadają sterowanie. Rodzaj sterowania jest zależny od rodzaju centrali. Dodatkowo do każdej centrali ze sterownikiem Standard, Digital-E lub Digital-O można zastosować sterownik grupowy EkoTouch.
Jaki jest czas oczekiwania na centralę?
Czas oczekiwania na centralę wynosi do 21 dni kalendarzowych. Należy pamiętać, że elementy niestandardowe, takie jak niestandardowa nagrzewnica wodna, chłodnica, czy np. ingerencja w sterowanie, wydłużają ten czas, jest on wtedy określony indywidualnie, w zależności od zakresu zmian.
Z której strony są klapy serwisowe w centralach?
Umiejscowienie klap otwieranych w centralach opisane są w instrukcji montażowo-serwisowej dostępnej na naszej stronie w dziale Pobierz.