FAQ


Pytania odnośnie wentylacji mechanicznej

Co to jest wkład letni i do czego się go stosuje?
Wkład letni ma takie samo zadanie jak obejście wymiennika odzysku, czyli wyłączenie odzysku ciepła w centrali. Jest to realizowane przez włożenie do centrali zamiennika wymiennika odzysku, który ten odzysk minimalizuje. Przydatność takiego rozwiązania jest szczególnie dla obiektów nieklimatyzowanych, gdzie latem odzysk ciepła jest praktycznie niezauważalny, a często działa inną stronę niż chciałby użytkownik. Wtedy taki wkład letni trzeba na początku lata włożyć do centrali, a pod koniec lata wyjąć. W okresach przejściowych często zdarzają się sytuacje, kiedy odzysk przydaje się w nocy, a za dnia już nie, albo odwrotnie. W takiej sytuacji zamiast wkładu letniego lepiej zastosować obejście wymiennika odzysku.
Po co stosować by-pass?
By-pass, czy inaczej mówiąc obejście wymiennika odzysku, służy wyłączeniu odzysku. Przydatne to jest we wszystkich sytuacjach, kiedy odzysk będzie przeszkadzał ekonomicznej pracy centrali. Przykładowo, latem pod wieczór w domu mamy ok. 25 *C, a na zewnątrz temperatura spadła do 18 *C. Zadaną mamy 20 *C. Dostarczenie powietrza zewnętrznego przez wymiennik odzysku spowoduje jego podgrzanie od powietrza wyciąganego z pomieszczeń do ok. 21-22 *C. W takiej sytuacji korzystniejsze będzie włączenie obejścia, które zapewni nam dostarczenie powietrza o takiej temperaturze, jaka panuje na zewnątrz.
Czy jest możliwość podłączenia chłodnicy freonowej i jak jest sterowana
Centrale Ekozefir posiadają możliwość podłączenia chłodnic freonowych. Sterowane są one sygnałem ON/OFF, czyli załączaniem sprężarki agregatu chłodniczego. Aby lepiej dostosować współpracę chłodnicy z centralą, ważne jest, aby do chłodnicy dostarczyć odpowiednią ilość powietrza. Dlatego najlepiej podłączyć sygnał załączania chłodnicy ze stykiem ZZPP w centrali. Spowoduje to przełączenie centrali na uprzednio zaprogramowane parametry, m. in. wydajność centrali dopasowaną do wydajności chłodnicy.